272

272

14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
14-листов календар със спирала "Women Exclusive"
previous arrow
next arrow
Slider

Многолистов календар “Women Exclusive” 
Размери: 34 х 48.5 см
Рекламна площ: 34 х 7 см
14 листа със спирала
Индивидуална целофанова торбичка